ANGST

Angst kan oppleves svært ubehagelig, men det er ikke farlig. Det finnes forskjellige typer angst, men et fellestrekk er en følelse av frykt eller sterkt ubehag. Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over lang tid. Du kan bli kvitt angsten eller lære å håndtere den bedre, med rett behandling og ved hjelp av egen innsats.

  • Angst vil si at man kan være redd og engstelig i situasjoner hvor det ikke er fare på ferde

  • Uro og bekymringer

  • Kjennetegnes ofte med ”tenk om”-tanker og katastrofetanker vedrørende sin fremtid.

 

Angst er en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Om lag 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet. Ofte opptrer angst i kombinasjon med depresjon. Det kan være vanskelig å kjenne forskjell på bekymringer og angst, eller å vite hvordan du kan forhindre at angsten utvikler seg. Det er ikke farlig å ha angst, selv om du føler det sånn. Det finnes mange behandlingsmetoder som kan hjelpe deg.

 

Vi har ulike former for angst:

  • Sosial fobi

  • Panikkangst

  • Generell angstlidelse (GAD)

  • Fobisk angst

 

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unngåelsesatferd, hvor man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten.

Unngåelsesatferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og kan være det største problemet for personens daglige fungering.

 

Fysiske symptomer kan være:

Tretthet

Uro​

Hodepine

Kvalme​​

Nummenhet i hender og føtter

Muskelspenninger og/eller muskelsmerter

Problemer med å svelge

Pustevansker

Konsentrasjonsvansker

Skjelvinger og rykninger

Irritabilitet

Svetting

Rastløshet

Søvnløshet/søvnproblemer

Svimmelhet

Hjertebank

Redd for å dø eller bli gal

Tristhet

 

Forskning viser at Kognitiv atferdsterapi gir gode behandlingsresultater ved angst og depresjonslidelser. Ikke gi opp.

 

Ta kontakt.
Det er god hjelp å få!