BEHANDLING / METODER

Hva er kognitiv atferdsterapi?

 

Kognitiv atferdsterapi er korttidsterapi. Hovedfokuset er å endre negative automatiske tanker til mer realistiske tanker, som igjen gir oss en bedre følelse. Dette er en jordnær og konkret måte å forholde seg til å sine problemer på, som er enkel å forstå.

 

Metoden blir brukt på mennesker som sliter både med psykiske og somatiske problemer.

 

Klienten skal lære seg metoder slik at man kan bli sin egen terapeut.

 

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Vi kan lære oss å tenke annerledes, og få mer kunnskap om at våre tanker ikke alltid er en sannhet.

- Her og nå fokus, og den gode alliansen med klient er i fokus.

 

- Kunnskapsbasert og evidensbasert.

 

- Hvordan man forholder seg til og tenker rundt de problemene man møter i livet sitt.

- Kognitiv terapi er en korttids aktiv og strukturerende form for psykologisk behandling.


- Klienten skal i samarbeid med terapeuten utforske og stille seg spørrende til sitt liv,

sine tenkemåter og sin indre samtale.
 

-Klienten skal lære seg å gi seg selv mer konstruktive og støttende indre samtaler.

 

Metoder:

• Motiverende samtaler (MI)

• LØFT (løsningsfokusert tilnærming).

• Kognitiv atferdsterapi

• Taktil massage

TAKTIL MASSASJE

Berøring er viktig fra livets start, til lives slutt. Og at det er ekstra viktig  når man havner i en krise, eller man er urolig eller stresset. Da berøring gir en balanse, ro, og mindre smerter.

 

Taktipro har også vist seg å ha god effekt  også for pårørende, som står i belastende og stressende livssituasjoner.

Taktipro er en kjent komplementær metode som brukes innenfor rehabilitering, pleie og omsorg, og som velvære. Denne metoden kan redusere angst, depresjon, stress, utbrenthet, ensomhet, smerte, og lindre i livets siste fase. Etikk, respekt, varme, nærhet og integritet kjennetegner metoden.

Taktipro er myk berøring, forsiktige strykninger som aktiverer berøringsreseptorene. Det parasympatiske nervesystemet aktiveres. Taktil berøring er motpolen til økt adrenalinutskillelse og stress.


Massagen gjennomføres etter en bestemt struktur. Denne strukturen er utviklet etter hudens dermatom. Dette er det langerske linjene i kroppen vår, hvor vi har flest og tettest berøingsreseptorer.

Når disse berørings reseptorene berøres, aktiviseres vårt parasympatiske nervesystem. Vi får da mer ro, avslapping, hentet oss inn. Næringsopptaket blir bedre og kroppen starter å lege seg selv. Det  frigjøres oxytocin, som er et hormon som gir oss ro og redusert smerte. Dette på grunn av økt aktivitet i det opoide systemet. Altså smertelindrende.  

 

Massasjen innebærer konsentrert nærhet, hvor mottageren blir sett og bekreftet. Forskning og erfaring ligger til grunn for metoden.

Forskning viser også at kombinasjonen med samtalebehandling og taktil massasje gir en bedre effekt enn kun samtalebehandling.

Taktipro er evidensbasert. Les gjerne mer på taktil.se

 

Hvem kan ha utbytte av Taktipro?

Eldre, fysisk og psykisk syke mennesker, pårørende, barn, mennesker med utbrenthet, og de som ønsker å forebygge dette. Altså; for alle som har behov.

Effekter :

• Økt kontakt

• Avslappende

• Gir bedre søvn

• Styrket kroppsoppfatning

• Bedre selvfølelse

• Bedret mage og tarmfunksjon

• Mindre stress

• Lindring av smerte

• Mindre uro og angst

• Tent livsgnist og glede

• Redusert blodtrykk

• Bedre balanse