En depresjon handler om at man mister evnen til å glede seg over det som skjer i livet sitt. Tankene omhandler ofte negative automatiske tanker om fortiden, bekymringer om fremtiden, og noen har også negative tanker om seg selv.

Vi mennesker tror gjerne at det vi tenker er sannheten, men det er ofte feil. Tankene våre er gjerne våre egne tolkninger av virkeligheten, som ikke alltid er riktig.

 

Mennesker som er deprimerte beskriver det ofte som en håpløshet, og at de ikke er verdifulle nok til å bli elsket.

 

Symptomer på en depresjon :

 

  • Overveldende grubling

  • Svekket konsentrasjonsevne

  • Redusert selvfølelse

  • Initiativløshet

  • Isolasjon

  • Beslutningsvegring

  • Søvnforstyrrelser

  • Angst og uro

  • Nedsatt appetitt

 

En depresjon er preget av mye grubling, og mange isolerer seg. Dette gjør at depresjonen blir tyngre for den det gjelder. Mange beskriver det som en tankekvern som bare går og går, og ikke kan stoppes. Ved å jobbe med grubleteknikker kan du igjen få kontroll på dine tanker :-)

Ved å få mer kunnskap om hva en depresjon innebærer, endre tanker, og konkrete tiltak, vil depresjonen slippe taket. Og du kan igjen kjenne på livsglede, og kontroll.

 

Noen mennesker har en lett depresjon, mens andre har moderat eller alvorlig depresjon. Ved hjelp av kognitiv atferdsterapi vil klienten lære seg verktøyene man trenger for å få en god livskvalitet, og igjen kjenne på håp for fremtiden, og livsglede.

 

I henhold til WHO har 300 millioner mennesker en alvorlig depresjon, og depresjon er på 4.plass over de lidelser som utgjør størst byrde for samfunnet.

 

Hva fungerer:

 

Forskning viser at kognitiv atferdsterapi, samt flere konkrete tiltak er til god hjelp for de som sliter med en depresjon.

 

Endel mennesker opplever en lettelse når de får mer kunnskap om depresjonen, og ser håp når de får vite at denne type behandling fungerer.